Patronat Ministra Infrastruktury

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy wiadomość o objęciu Patronatem Honorowym obchodów Jubileuszu 65-lecia powstania Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu przez Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury. Patronat ten, świadczy o tym, że wkład naszej szkoły w rozwój regionu i gospodarki jest dostrzegany również w naszym branżowym Ministerstwie.

Dodaj komentarz