Foto wspomnienia na Facebook

Zbieramy materiały do Monografii  Zespołu Szkół Samochodowych na 65 lecie.
Cyklicznie umieszczamy na facebooku zdjęcia z życia naszej szkoły, z 65-cio letniej, bogatej historii Samochodówki.
Zachęcamy do umieszczania na facebooku, przysyłania na adres naszego stowarzyszenia biuro@sadeckasamochodowka.pl swoich fotografii ze wspomnieniami.
Jednocześnie traktujemy to jako zabawę/quiz. Prosimy o oznaczanie w komentarzach rozpoznanych na fotografiach osób. 🙂 Stwórzmy wspólnie niezapomniany album fotograficzny!!

Dodaj komentarz